Tag Archives: ร้านกาแฟริมน้ำชิลล์ๆ


July 11, 2015
อยากหาร้านกาแฟริมน้ำ...ที่ลมเย็น ๆ ไว้นั่งผ่อนคลายในกรุงเทพ นึกขึ้นได้ว่ามีร้านหนึ่งที่คิดว่าจะไปตั้งนานแล้ว เนื่องจากเห็นกระแสใน Social... more>