Tag Archives: แจกรูปSTOCK PHOTOS


August 24, 2015
ปัจจุบันกระแสเรื่องลิขสิทธิ์ในบ้านเราค่อนข้างมาแรง ผู้คนเริ่มตื่นตัวกับ พรบ.ใหม่ นั่นก็คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558... more>