Tag Archives: ร้านกาแฟท่ามหาราช


August 12, 2015
Moka Pot เป็นหม้อแรงดันสำหรับชงกาแฟที่มีรูปทรงแปดเหลี่ยม ทำจากอลูมิเนียม มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอิตาลี วิธีชงกาแฟ คือ... more>