Tag Archives: แผนที่ทุ่งโปรงทอง


August 15, 2015
มีโอกาสได้ดูรายการ "เนวิเกเตอร์" ซึ่งเป็นเทปที่พี่ติ๊กพามาเที่ยว "ทุ่งโปรงทอง" จ.ระยอง รู้สึกสนใจมาก ไม่คิดว่าเมืองไทยของเราจะมีที่สวย ๆ... more>