Tag Archives: 3dprinter


November 22, 2015
การเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวให้ประสบความสำเร็จนั้น มันไม่ง่ายเลย สำหรับผู้ที่ไม่เคยทำธุรกิจมาก่อน "การเริ่มต้นสิ่งใหม่ เป็นอะไรที่ยากเสมอ"... more>